Ընտրեք համապատասխան վճարումըԱրդարադատության նախարարություն
Պետական ռեգիստրում սուբյեկտի վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելու համար Վճարել
Նոտարի թեկնածուների որակավորման ստուգման համար Վճարել
Նոտարի թարգմանչի թեկնածուների որակավորման ստուգման համար Վճարել
ՍՊԸ մասնակիցների պետական միասնական և պետական գրանցամատյաններից մեկ ՍՊԸ մասնակիցների վերաբերյալ պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրման համար Վճարել
Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրման համար Վճարել
Արտաքին գործերի նախարարություն
16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացուն օտարերկրյա պետություններում վավերական անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար Վճարել
Այլ ծառայությունների համար Վճարել
Ժամկետանց կամ այլ պատճառով օգտագործման համար ոչ պիտանի անձնագրի կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ինքնությունը հավաստող այլ փաստաթղթի հիմքով Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի վկայական տալու համար Վճարել
Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի վկայական տալու համար՝ անձնագրի կորստյան դեպքում, եթե առկա չէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ինքնությունը հավաստող այլ փաստաթուղթ Վճարել
Հյուպատոսական ծառայությունները տեսակապի միջոցով մատուցելու համար Վճարել
Օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի վավերականության ժամկետը երկու տարուց ավելի ժամկետով երկարաձգելու համար Վճարել
Օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի վավերականության ժամկետը մինչև երկու տարի ժամկետով երկարաձգելու համար Վճարել
Օտարերկրյա պետություններում վավերական ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու (փոխանակելու) համար Վճարել
ՀՀ-ում դատվածության կամ հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք տրամադրելու համար Վճարել
Գյուղատնտեսության նախարարություն
Անտառանյութի արտահանման սերտիֆիկատ տալու համար Վճարել
Էկոնոմիկայի նախարարություն
Համապատասխանության հավաստում կատարելու իրավունքի վկայագիր տալու համար Վճարել
ԱՏԳ ԱԱ 26 ապրանքային ծածկագրերին դասվող հանքաքարերի արտահանման սերտիֆիկատ տալու համար Վճարել
ՀՀ ԿԱ Ոստիկանություն
Հասցեների վերաբերյալ տրվող տեղեկանքների համար Վճարել
Պետական եկամուտների կոմիտե
Մտավոր սեփականության օբյեկտի գրանցման և այդ ապրանքների ցանկացած մաքսային ռեժիմով բացթողումը կասեցնելու մասին դիմումը վերադաս մաքսային մարմնի կողմից ընդունելու համար Վճարել
Ֆինանսների նախարարություն
Հարկային մարմնի կողմից ֆիզիկական անձանց անհատական հաշվի քաղվածքը փաստաթղթային տեսքով մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամից ավելի տրամադրելու համար Վճարել