Վճարիր քարտով,
արագ և շահավետ

Պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգը (e-payments.am)` հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պետական տուրքի կամ տեղական տուրքի կամ պետական կամ տեղական ինքնակառավաման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների համար գանձվող վճարը կամ վարչական տուգանքները կատարել էլեկտրոնային եղանակով:

Շարունակել
Վճարումներ
տերմինալների միջոցով


Պետական վճարումներն հնարավոր է կատարել նաև TelCell և EasyPay ընկերությունների տերմինալների միջոցով, որոնք հասանելի են հանրապետության ամբողջ տարածքում:
E-payments-ին միանալով՝ հազարավոր վճարման կետերից քաղաքացիները կարող են հարկեր, տուրքեր, տուգանքներ և այլ պետական վճարումներ կատարել և ստանալ անդորրագիր, ինչպես նաև բջջային հեռախոսով ստացած գործարքի կոդով հետևել իրենց կատարած վճարման ընթացքին:

Առավել հաճախ կատարվող վճարումներ

Տեսնել բոլոր վճարումները

Անդորրագրի
ստացում

Եթե ցանկանում եք կրկին տեսնել կատարած վճարման անդորրագիրը, մուտքագրեք 20 նիշանոց ծածկագիրը և վճարման ամսաթիվը:

Վճարում հաշվի
համարով

Եթե գիտեք գանձապետական հաշիվը, որին ցանկանում եք փոխանցում կատարել, մուտքագրեք այն և նշեք համապատասխան վճարման տեսակը:

Հարցեր
և պատասխաններ

Հարգելի գործածող,
Համակարգի աշխատանքի հետ կապված բոլոր հարցերով կարող եք դիմել հասցեով կամ զանգահարելով 011 910410, 011 910458, 011 910477:

Շարունակել