Ընտրեք համապատասխան վճարումը

Նոր-Նորք համայնք
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Վճարել
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Վճարել
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Վճարել
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Վճարել
Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Վճարել
Համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարներ Վճարել
Համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարներ Վճարել