Ընտրեք համապատասխան վճարումը

Արաբկիր համայնք
Գույքահարկ անհատ ձեռնարկատերերից և քաղաքացիներից համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար Վճարել
Գույքահարկ անհատ ձեռնարկատերերից և քաղաքացիներից փոխադրամիջոցների համար Վճարել
Գույքահարկ կազմակերպություններից համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար Վճարել
Գույքահարկ կազմակերպություններից փոխադրամիջոցների համար Վճարել