Ընտրեք համապատասխան վճարումըՊետական եկամուտների կոմիտե
Ջրօգտագործման համար Վճարել
Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար Վճարել
Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար Վճարել
Ջրային ավազան վնասակար նյութեր արտանետման համար Վճարել
Աղբյուսներում թափոնների տեղադրման համար Վճարել
Ֆիզիկական անձանց պատկանող ավտոմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Վճարել
Ֆիզիկական անձանց պատկանող գյուղմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Վճարել
Ֆիզիկական անձանց պատկանող լողամիջոցներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Վճարել
Իրավաբանական անձանց պատկանող ավտոմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Վճարել
Իրավաբանական անձանց պատկանող գյուղմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Վճարել
Իրավաբանական անձանց պատկանող լողմիջոցներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար Վճարել
ՀՀ-ում իրացվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար Վճարել
Կենսապաշարների օգտագործման համար Վճարել
Արդյունահանված մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացման համար վճարվող ռոյալթի Վճարել