Ընտրեք համապատասխան վճարումըՊետական եկամուտների կոմիտե
Ակցիզ հարկ արտադրվող այլ ակցիզային ապրանքներ Վճարել
Ակցիզ հարկ ՀՀ-ում արտադրվող գարեջուր Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար ակցիզային դրոշմանիշներ Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող խաղողի և այլ գինիներ Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող փրփրուն գինիներ, գինենյութ Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող վերմուտ և խաղողի այլ գինիներ, որոնք պարունակում են բուսական և արոմատիկ էքստրատներ Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող խմորման ենթարկվող այլ ըմպելիքներ (խնձորի սիդր,պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք) Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող էթիլենային սպիրտ Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող սպիրտային խմիչքներ Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող խաղողի գինու թորումից ստացվող թրմեր, կոնյակ Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող օղի Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող լիկյորներ, մրգօղիներ Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող հում նավթ և նավթամթերքներ Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող նավթային գազեր և գազանման ածխաջրածիններ (բացառությամբ բնական գազի) Վճարել
Ակցիզ հարկ արտադրվող շամպայն Վճարել
Ակցիզ հարկ ՀՀ-ում արտադրվող շարժիչային յուղերի համար ակցիզային հարկ: Վճարել