Ընտրեք համապատասխան վճարումըԱրտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ վիզա տրամադրելու համար իրավաբանական անձանց կողմից հրավերների ձևակերպման համար Վճարել
ՀՀ ՆԳՆ ՄՔԾ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումի ներկայացում Վճարել
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու դիմումի ներկայացում Վճարել
Կացության ժամանակավոր կարգավիճակ տալու համար Վճարել
Կացության հատուկ կարգավիճակ տալու համար Վճարել
Կացության մշտական կարգավիճակ տալու համար Վճարել
ՀՀ հրավերի փաստաթղթերի ձևակերպման համար Վճարել
ՀՀ մուտքի արտոնագիր տալու համար Վճարել
ՀՀ քաղաքացիների, ՀՀ տարածքում մշտապես բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հաշվառելու կամ փաստացի բնակության վայրի մասին ՀՀ քաղաքացու անձնագրում նշումներ կատարելու համար Վճարել
ՀՀ քաղաքացու անձնագրում օտարերկրյա պետություններում վավերական լինելու մասին նշում կատարելու համար Վճարել
Քաղաքացիություն չունեցող անձի վկայական տալու համար Վճարել
ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տալու համար Վճարել
ՀՀ քաղաքացու կենսաչափական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագիր տալու համար Վճարել
Նույնականացման քարտի տրամադրման համար Վճարել