Ընտրեք համապատասխան վճարումը

Ցուցադրել վճարումների ցուցակը ըստ` տեսակների | պետական մարմիններիՏուրքեր
900025312068 Համայնքի տարածքում առևտրի համայնքային կանոններին համապատասխան հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար Վճարել
900025312134 Ոչ հիմնական շինության ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի կազմակերպում Վճարել
900025312282 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծի համապատասխան մինչև 300 քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող բնակելի մակերես, այդէ թվում այգեգործական տների շինությունների թույլտվության համար Վճարել
900025312290 Համայնքի տարածքում բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար Վճարել
900025312308 Համայնքի տարածքում զվարճանքի կազմակերպման օբյեկտների 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար Վճարել
900025312316 Այլ արտաքին գովազդի տեղադրելու համար Վճարել
900025312324 Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար Վճարել
900025312365 Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկ. հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար Վճարել
900025312373 Համայնքի տարածքում շինարարության ավարտը փաստագրելու համար` ՏԻՄ/տեղական ինքնակառավարման մարմին/ մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար Վճարել
900025312415 Ընտանի կենդանիների պահելու թույլտվություն Վճարել
Ծառայությունների վճարներ
900025312217 Համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարներ Վճարել
900025312332 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր Վճարել
900025312407 Աղբահանության վճար Վճարել
Տուգանքներ
900025312340 Վարչական իրավախախտ.համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից վարչական պատասխ.միջոցների կիրառումից եկամուտներ Վճարել
Հարկեր
900025312027 Գույքահարկ անհատ ձեռնարկատերերից և քաղաքացիներից համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար Վճարել
900025312035 Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողի համար (ֆիզիկական անձանցից) Վճարել
900025312175 Գույքահարկ կազմակերպություններից համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար Վճարել
900025312274 Գույքահարկ անհատ ձեռնարկատերերից և քաղաքացիներից փոխադրամիջոցների համար Վճարել
900025312381 Գույքահարկ կազմակերպություններից փոխադրամիջոցների համար Վճարել
900025312399 Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողի համար (իրավաբանական անձանցից) Վճարել