Լրացրեք վճարման պայմաններըՀարգելի գործածող, եթե ունեք ժամկետային վճարումներ (տուգանք, տուրք, հարկային վճարումներ և այլն), խնդրում ենք կատարել վճարումը նախապես` առնվազն ժամկետից հինգ աշխատանքային օր առաջ։
Համակարգում արտացոլված են միայն 2020 թվականը ներառյալ գույքահարկի և հողի հարկի պարտավորությունները, իսկ 2021 թվականի համար հաշվարկված «Փոխադրամիջոցների գույքահարկի» և «Անշարժ գույքի հարկի» պարտավորությունների չափը ճշտելու և վճարելու համար անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան վարչական շրջան:
Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողի համար (ֆիզիկական անձանցից)
Դավթաշեն համայնք
900055314018
Մուտքագրեք գույքի հաշվառման համարը (ԳՀՀ-ն կարող եք ճշտել Ձեր համայնքից կամ վարչական շրջանից, կամ իրենց կողմից տրված պարտքերի մասին տեղեկանքից)։
Մուտքագրեք հողը նույնականացնող տվյալները։
Լրացրեք շահառուի հանրային ծառայության համարը (նախկին սոց. քարտի համար):
Լրացրեք հայերեն լեզվով այն անձի անուն ազգանունը, ում համար կատարվում է համապատասխան վճարումը:
Լրացրեք էլ. փոստի հասցեն, որի վրա ցանկանում եք ստանալ վճարման անդորրագիրը (ներառյալ 20-նիշանոց ծածկագիրը):
Տվյալ գործարքի համար վճարվող գումարի չափը ՀՀ դրամով:
ՀՀԴ

Տվյալ գումարը քարտապանից գանձվում է նշված վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից, որպես ծառայության մատուցման միջնորդավճար:
ՀՀԴ

Վճարման եղանակ