Ընտրեք համապատասխան վճարումըԱնշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Անշարժ գույքի բնագավառում մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար Վճարել
Անշարժ գույքի գնահատողի մասնագիտական որակավորումը հաստատող վկայական տալու համար յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար Վճարել
Գյուղատնտեսության նախարարություն
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների վարման իրավունքի վկայական տալու համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար Վճարել
Էկոնոմիկայի նախարարություն
Փորձարկում կատարելու վկայագիր տալու համար Վճարել
ՀՀ-ում թանկարժեք մետաղների զտարկողի և հարգորոշողի ու հարգադրոշմողի որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար Վճարել
Կենտրոնական բանկ
Փաստաթղթերի տրամադրման համար քննություն հանձնելու համար/Արժեթղթերի հանձնաժողով Վճարել
Ապահովագրական գործունեության բնագավառում մասնագիտական որակավորումը հավաստող փաստաթղթի տրամադրման յուրաքանչյուր քննություն ընդունելու համար Վճարել
ՀՀ ԿԱ Ոստիկանություն
Պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (բացի բժշկական և դեղագործական, արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեության լիցեզավորման և արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման համար քննությունների) Վճարել
Պետական եկամուտների կոմիտե
Մաքսային միջնորդի (բրոքերի) մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար Վճարել
Ֆինանսների նախարարություն
Աուդիտորի մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար Վճարել