Ընտրեք համապատասխան վճարումըԱրդարադատության նախարարություն
www.azdarar.am կայքում հայտարարությունների հրապարակում(Հրապարակային ծանուցում) Վճարել