Ընտրեք համապատասխան վճարումըԱնշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Գեոդեզիայի և քարտեզագրության, հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության բնագավառում հայտնաբերված խախտումների նկատմամբ վարչական տույժեր Վճարել
Վարչական օրենսգրքով սահմանված տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Վճարել
Առողջապահության նախարարություն
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
Արդարադատության նախարարություն
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Վճարել
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տեխնիկական անվտանգության կանոնների և նորմերի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Վճարել
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
Գյուղատնտեսության նախարարություն
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
Երևանի քաղաքապետարան
Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ Վճարել
Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից Վճարել
Համայնքի բյուջեի մուտքեր այլ իրավախախտումների համար տուգանքներից և պատժամիջոցներից Վճարել
Ավտոկայանատեղի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով վարչական տուգանք Վճարել
Էկոնոմիկայի նախարարություն
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ/էկոնոմիկա Վճարել
Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենսդրության պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ Վճարել
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման համար օրենքով սահմանված պահանջները, պայմանները խախտելու համար կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր Վճարել
Թանկարժեք մետաղներ զտարկելու, բանկային ոսկու, ստանդարտացված ձուլակտորներ արտադրելու համար օրենքով սահմանված պահանջները, պայմանները խախտելու համար կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր Վճարել
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
Ընդերքօգտագործման օրենսդրության խախտումների համար տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
Կենտրոնական բանկ
Ապահովագրության օրենսդրության պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ Վճարել
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Վճարել
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Վճարել
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով
Իրավախախտումների համար կիրառվող վարչական տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
ՀՀ ազգային վիճակագրության ծառայություն
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Վճարել
ՀՀ գլխավոր դատախազություն
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Վճարել
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
ՀՀ ԿԱ Ոստիկանություն
Դիմակ կրելու ռեժիմի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Վճարել
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ
Բնապահպանական մարմինների կողմից կիրառվող տուգանքներ Վճարել
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
Ջրամատակարարման և ջրօգտագործման ոլորտում կիրառվող վարչական տուգանքներ Վճարել
ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Վճարել
Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե
Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ` միջուկային անվտանգության պետական կոմիտե Վճարել
Պետական եկամուտների կոմիտե
ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող այլ վարչական տուգանքներ Վճարել
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր Վճարել
Դրամարկղային գործառնությունների մասին օրենսդրության պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ Վճարել
ՀԴՄ-ի շահագործման կանոնների խախտմամբ պայմանավորված գործունեության կասեցումը դադարեցնելու համար վճարված տուգանքներ Վճարել
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արարատյան տարածքային մաքսատուն Վճարել
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով
Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի կողմից կիրառվող տուգանքներ Վճարել
Քաղաքաշինության կոմիտե
Քաղաքաշինության տեսչության կողմից կիրառվող պատժամիջոցներ Վճարել
Ֆինանսների նախարարություն
«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Վճարել
«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Վճարել
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի կանոնները խախտելու համար կիրառվող տուգանքներ Վճարել
«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ Վճարել