Լրացրեք վճարման պայմաններըԱռանց հարցման այլ տեղեկանքներ ձեւակերպելու համար
Արտաքին գործերի նախարարություն
900005016069414
Մեծ Բրիտանիա (Լոնդոն)
Լրացրեք հայերեն լեզվով այն անձի անուն ազգանունը, ում համար կատարվում է համապատասխան վճարումը:
Լրացրեք էլ. փոստի հասցեն, որի վրա ցանկանում եք ստանալ վճարման անդորրագիրը (ներառյալ 20-նիշանոց ծածկագիրը):
Տվյալ գործարքի համար վճարվող գումարի չափը տարադրամով:
GBP

Տվյալ գումարը քարտապանից գանձվում է սպասարկող բանկի կողմից, որպես ծառայության մատուցման միջնորդավճար:
GBP

Վճարման եղանակ