Choose the appropriate paymentState Revenue Committee
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար (կազմակերպություններ) Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար (ֆիզ. անձ) Pay
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրման համար (կազմակերպություններ) Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ Թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրման համար (ֆիզ. անձ) Pay
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար (ֆիզ. անձ) Pay
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ավտոտեխսպասարկման կայանների /կետերի/ գործունեության համար (կազմակերպություններ) Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ Ավտոտեխսպասարկման կայանների /կետերի/ գործունեության համար (ֆիզ. անձ) Pay
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ավտոկանգառների գործունեության համար (կազմակերպություններ) Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ Ավտոկանգառների գործունեության համար (ֆիզ. անձ) Pay
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Բիլիարդ խաղի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ) Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ Բիլիարդ խաղի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ) Pay
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Սեղանի թենիս խաղի կազմակերպում Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ Սեղանի թենիս խաղի կազմակերպում Pay
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեություն Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեություն Pay
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեություն Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ ետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեություն Pay
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ատամնաբուժական գործունեություն Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ Ատամնաբուժական գործունեություն Pay
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ատամնատեխնիկական գործունեություն Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ Ատամնատեխնիկական գործունեություն Pay
Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեություն Pay
Արտոնագրային վճար ԱՁ Անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեություն Pay