Choose the appropriate paymentState Revenue Committee
Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող բենզինի համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող դիզվառելիքի համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող բենզինի համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող դիզվառելիքի համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայր (տոնավաճառ, շուկա և այլն) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Խաղատների գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Համակարգչային խաղեր կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Տեսաժապավենների և տեսամագնիտոֆոնների վարձույթի համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար ՀՀ արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Արդյունագործական ձկնորսության գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Բենզինի եվ դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Վիճակախաղեր կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Բաղնիքներ և ցնցուղարաններ կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Տոտալիզատորի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերում գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Ինտերնետ շահումով հաղերի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայր (տոնավաճառ, շուկա և այլն) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Խաղատների գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Համակարգչային խաղեր կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Տեսաժապավենների և տեսամագնիտոֆոնների վարձույթի համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար ՀՀում արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Արդյունագործական ձկնորսության գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Բենզինի եվ դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Վիճակախաղեր կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Բաղնիքներ և ցնցուղարաններ կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Տոտալիզատորի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերում գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Ինտերնետ շահումով հաղերի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ) Pay
Հաստատագրված վճար Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) Pay
Հաստատագրված վճար Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) Pay