Choose the appropriate paymentYerevan municipality
Ազգանվան, անվան և հայրանվան փոխման համար, ներառյալ` վկայական տալը Pay
Ամուսնալուծության գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը Pay
Ամուսնության գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը Pay
Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար Pay
Հայրություն (մայրություն) ճանաչելու համար Pay
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանք տալու համար Pay
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին վկայականների կրկնօրինակը տալու Pay
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մեջ ուղղում, լրացում կամ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար Pay
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ կամ տեղեկանք ստանալու ծանուցում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուղարկելու համար Pay
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները վերականգնելու համար, ներառյալ` վկայականներ տալը Pay
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների փոփոխություն, լրացում և ուղղում կատարելու համար, ներառյալ` վկայական տալը Pay
Օտարերկրյա պետություններից քաղաքացիների դիմումի համաձայն` նրանց վերաբերյալ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ կամ տեղեկանք ստանալու համար Pay
Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից երեխայի որդեգրում գրանցելու համար Pay