Choose the appropriate paymentMinistry of Foreign Affairs
ՀՀ ԱԳՆ կողմից քաղաքացիներին անհատական փոստային առաքում կատարելու համար` ՀՀ տարածքից դուրս Pay
ՀՀ ԱԳՆ կողմից քաղաքացիներին անհատական փոստային առաքում կատարելու համար` ՀՀ տարածքում Pay
Ministry of Justice
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Վարչական ակտերով բռնագանձումների բաժին Pay
Փաստաթղթերի պատճենահումը և պատճենների տրամադրումը/մինչև 10 էջի պատճենահանումն ու տրամադրումը կատարվում է անվճար/` 101 և ավելի էջ,100 էջը գերազանցող յուրաքանյուր հավելյալ էջի համար` 20 դրամ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: Pay
Փաստաթղթերի պատճենահումը և պատճենների տրամադրումը/մինչև 10 էջի պատճենահանումն ու տրամադրումը կատարվում է անվճար/` 11-50 էջ, երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: Pay
Փաստաթղթերի պատճենահումը և պատճենների տրամադրումը/մինչև 10 էջի պատճենահանումն ու տրամադրումը կատարվում է անվճար/` 51-100 էջ, երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: Pay
Փաստաթղթերի փոստային առաքում/մինչև 2.5կգ/` Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս Pay
Փաստաթղթերի փոստային առաքում/մինչև 2.5կգ/` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Pay
ՀՀ տարածքից դուրս ամուսնություն գրանցելու համար ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ փոստային կապի միջոցով տեղեկանք տալու համար Pay
ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ Երևանի ստորաբաժանում Pay
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Կոտայքի մարզային բաժին Pay
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Գեղարքունիքի մարզային բաժին Pay
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Շիրակի մարզային բաժին Pay
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Լոռու մարզային բաժին Pay
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Սյունիքի մարզային բաժին Pay
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արմավիրի մարզային բաժին Pay
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Վայոց Ձորի մարզային բաժին Pay
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Տավուշի մարզային բաժին Pay
ՀՀ ԴԱՀԿ 10.05.19թ թիվ ԵՎ 3172գր. /Մ-21391-19/ Pay
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արագածոտնի մարզային բաժին Pay
Republic of Armenia Police
Ճանապարհային երթևեկության կանոնների ուսուցման, ինչպես նաև իրավական իրազեկման նպատակով ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին իրավական ակտերի և (կամ) դրանց մեկնաբանությունների վերաբերյալ հրատարակվող նյութերի վաճառք Pay
Օրենքով չարգելված տեղեկատվության տրամադրում Pay
State Committee of the Real Estate Cadastre
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոստային կապի միջոցով անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տվյալների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար Pay
Yerevan municipality
Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար Pay