Choose the appropriate paymentState Committee of the Real Estate Cadastre
ԳԵՈԴԵԶԻԱ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈԱԿ Pay
ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն Ճանապարհային Ոստիկանություն ծառայություն
Առանձնահատուկ պահանջարկ ունեցող համարանիշների հատկացման էլեկտրոնային աճուրդի դեպոզիտային հաշիվ/ՀՀ ՆԳՆ,ՃՈ/ Pay