Լրացրեք վճարման պայմաններըՀՀ մեկ մուտքի տարանցիկ արտոնագիր տալու համար / չվերադարձվող պետական տուրք
Արտաքին գործերի նախարարություն
900005016069424
ՌԴ (մարզեր)
Լրացրեք հայերեն լեզվով այն անձի անուն ազգանունը, ում համար կատարվում է համապատասխան վճարումը:
Լրացրեք էլ. փոստի հասցեն, որի վրա ցանկանում եք ստանալ վճարման անդորրագիրը (ներառյալ 20-նիշանոց ծածկագիրը):
Տվյալ գործարքի համար վճարվող գումարի չափը տարադրամով:
RUB

Տվյալ գումարը քարտապանից գանձվում է սպասարկող բանկի կողմից, որպես ծառայության մատուցման միջնորդավճար:
RUB

Վճարման եղանակ